Merge Tower Bots - Trò chơi xây dựng và hợp nhất robot thú vị

Merge Tower Bots: Sự thú vị của xây dựng và hợp nhất Robot

Có một đội quân của kẻ thù tàn ác đang tiến vào lãnh thổ của bạn. Bạn có thể thực hiện một kế hoạch để xây dựng một đội quân các rô bốt mạnh mẽ để bảo vệ nền đất của mình trước khi là quá muộn không? Hãy cùng Kubet tham gia vào trò …

Merge Tower Bots: Sự thú vị của xây dựng và hợp nhất Robot Read More »